Reglement

Algemeen
 • Normale sportschoenen (GEEN voetbalschoenen met noppen)
 • 3 tegen 3 (1 wisselspeler toegelaten)
 • Toss beslist wie begint met opzetten
 • 12 minuten per match
 • De finale is best of 5 sets (een set is tot 11 punten en 2 punten verschil voor setwinst)
 • In de knock-out fase wordt bij gelijkspel gespeeld tot een ploeg 2 punten voorsprong heeft.
 • Respecteer de scheidsrechters! Ze fluiten altijd in eer en geweten. Wij hebben ze nodig, en u ook.
 • Omwille van het tijdsschema, moeten we streng optreden tegen laatkomers. Niet op tijd aan de aftrap, betekent een 3-0 achterstand. Na 6 minuten nog niet aanwezig, betekent een 10-0 nederlaag.
 • De organisatoren van De Kerse Feesten zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke goederen van spelers, scheidsrechters of toeschouwers tijdens De Kerse Feesten. Laat geen waardevolle voorwerpen onbewaakt achter!
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
 • Elke ploeg die deelneemt aan De Kerse Feesten erkent een exemplaar van het reglement ontvangen te hebben en op de hoogte te zijn van de inhoud. Door hun inschrijving verklaren de ploegen zich akkoord met het reglement.
Tennisvoetbal
 • Opzet
  • Speler gaat achter de eigen achterlijn staan en trapt de bal vanuit de handen (al dan niet met bots) over het net.
  • De bal moet botsen in het vak op de speelhelft van de tegenstander.
 • Vrij spel
  • Na de bots moet de bal na minimaal 1 en maximaal 3 contacten over het net gespeeld zijn.
   Elke speler mag de bal 2 keer raken, maar niet direct na elkaar! (GEEN dubbelcontact)
  • Telkens de bal over het net gespeeld wordt, mag de bal (moet niet) 1 keer botsen alvorens een speler de bal raakt. Als een speler de bal geraakt heeft, mag hij niet meer botsen!
  • De spelers mogen elk lichaamsdeel, behalve de armen en handen, gebruiken om de bal over het net te spelen.
  • Een bal die op de lijn kaatst, is binnen.
  • Een bal in de lucht mag het speelveld verlaten, zolang de bal niet buiten kaatst.
  • Een punt kan gescoord worden als de tegenstander de bal niet geldig over het net krijgt of de bal buiten het speelveld trapt. (waarbij de bal ook de grond raakt)
  • Bij elk punt moet opnieuw opgezet worden door de scorende ploeg.
  • Bij verlies opzet moet de volgende opzet gebeuren door een andere speler.
  • Er is geen dubbele opzet. Foute opzet betekent punt voor de tegenstander.